Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Kasina

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Adam Jamka

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice przyjmuje zainteresowanych w sprawie skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy.

 

Rada Gminy Biskupice kadencji 2018-2023

Dąbrowska Kinga - Biskupice 
Grochot Krzysztof - Biskupice 
Balicki Krzysztof - Bodzanów
Klima Anna - Bodzanów
Nowak Danuta - Jawczyce 
Musiał Andrzej - Łazany
Kasina Andrzej - Przebieczany
Ptasznik  Stanisław - Przebieczany            
Jamka Adam - Sławkowice
Świątko Stanisław - Sułów
Ciężarek - Juszczyk Magdalena - Szczygłów 
Kot Magdalena - Tomaszkowice                    
Ładyga Dorota - Trąbki 
Kurzawa Ewa - Trąbki   
Ciastoń Lucyna - Zabłocie

 

KOMISJA BUDŻETU I GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

1. Andrzej Musiał - Przewodniczący
2. Stanisław Ptasznik – Zastępca Przewodniczącego
3. Adam Jamka
4. Magdalena Kot
5. Krzysztof Grochot 

KOMISJA DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

1. Stanisław Ptasznik - Przewodniczący
2. Andrzej Musiał – Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Balicki
4. Adam Jamka
5. Kinga Dąbrowska

KOMISJA REWIZYJNA

1. Stanisław Świątko - Przewodniczący
2. Magdalena Kot – Zastępca Przewodniczącego
3. Danuta Nowak
4. Magdalena Ciężarek – Juszczyk
5. Krzysztof Balicki


KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Dorota Ładyga  - Przewodniczący
2. Anna Klima – Zastępca Przewodniczącego
3. Lucyna Ciastoń
4. Stanisław Ptasznik
5. Ewa Kurzawa 


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

1. Ewa Kurzawa - Przewodniczący
2. Magdalena Kot – Zastępca Przewodniczącego
3. Anna Klima
4. Kinga Dąbrowska
5. Dorota Ładyga

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Krzysztof Balicki - Przewodniczący
2. Krzysztof Grochot – Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Kasina
4. Lucyna Ciastoń
5. Danuta Nowak


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Krzysztof Grochot - Przewodniczący
2. Stanisław Świątko – Zastępca Przewodniczącego
3. Kinga Dąbrowska - Sekretarz
4. Magdalena Ciężarek - Juszczyk
5. Ewa Kurzawa

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!