Referaty urzędu

Referaty Urzędu Gminy - telefony
                                              
               


Centrala: (12) 250-68-99

Sekretariat: (12) 289-70-70

Fax:
(12) 250-67-66


 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 
   
Kierownik USC
(12) 250-69-50 lub wew. 50
Zastępca kierownika USC

(12) 289-70-96 lub wew. 96

   

Referat Planowania i Finansów


   
Skarbnik 
(12)  289-70-72 lub wew.72
Stan. ds. podatków i rolnictwa

(12)  289-70-76 lub wew.76
(12)  289-70-77 lub wew.77

Stan. ds. księgowości budżetowej  
(12)  289-70-73 lub wew.73
(12)  289-70-74 lub wew.74
Kasa  - stan. ds. księgowości budżetowej  
(12)  289-70-75 lub wew.75

 
 
Referat Planowania Inwestycji, Funduszy i Rozwoju Gminy
 
Kierownik referatu (12)  289-70- 90 lub wew.90
Stan. ds. pozyskiwania funduszy
(12)  289-70- 90 lub wew.90
Stan. ds. pozyskiwania funduszy (12)  289-70- 90 lub wew.90
Stan.ds. zamówień publicznych (12)  289-70-70 lub wew.42
   
Referat Infrastruktury Technicznej i Realizacji Inwestycji
   
Kierownik referatu (12) 289-70-70 lub wew. 70
Stan. ds. drogownictwa (12)  289-70-86 lub wew.86
Stan. ds. drogownictwa (12)  289-70-97 lub wew.97
   
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
   
Kierwonik referatu (12)  289-70-94 lub wew.94
Stan. ds. gospodarki odpadami komunalnymi (12)  289-70-94 lub wew.94
Stan. ds. gospodarki wodno-ściekowej (12)  289-70-85 lub wew.85
Stan. ds. ochrony środowiska (12)  289-70-87 lub wew.87
   
Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
 
Kierownik referatu (12)  289-70-89 lub wew.89
Stan. ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
(12)  289-70-89 lub wew.89
Stan. ds. planowania przestrzennego (12)  289-70-88 lub wew.88

Stan. ds. gospodarki nieruchomościami

(12)  289-70-88 lub wew.88
 
Referat Organizacyjno-Administracyjny
 
Kierownik (12) 289-70-70-66 wew.66
Sekretariat
(12) 289-70-70, (12) 250 68 99
Stan. ds. kadr    (12) 289-70-92 lub wew.92
Stan.ds. działalności gospodarczej (12) 289-70-92 lub wew.93
Stan. ds.obywatelskich (12) 289-70-96 lub wew.96
Stan.ds.archiwum (12) 289-70-92 lub wew.93
Stan.ds.informatyki (12) 289-70-83 lub wew.83
Inspektor ochrony danych (12) 289-70-92 lub wew.93
   
Referat Bezpieczeństwa, Sportu, Zdrowia i Promocji
   
Kierownik (12) 289-70-83 wew.83
Stan. ds. obrony cywilnej,  zarządzania kryzysowego (12) 289-70-83 wew.83
Stan. ds. sportu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień 12) 289-70-81 lub wew.78
Stan. ds.  promocji i współpracy z instytucjami pożytku publicznego (12) 289-70-81 lub wew.81

Zespół Ekodoradców  
   
Główny Ekodoradca (12) 289-70-95 lub wew.95
Ekodoradca (12) 289-70-80 lub wew.80
   
   
   
   

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!