Miejscowości

Powierzchnia Gminy wynosi 41,13 km2. Do Gminy Biskupice należy 11  miejscowości: Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie.

Powierzchnia poszczególnych miejscowości wynosi:
-    Biskupice 427,70 ha
-    Bodzanów 616,92 ha
-    Jawczyce 280,09 ha
-    Łazany 511,40 ha
-    Przebieczany 411,52 ha
-    Sławkowice 454,48 ha
-    Sułów 306,19 ha
-    Szczygłów 129,16 ha
-    Tomaszkowice 138,27 ha
-    Trąbki 565,76 ha
-    Zabłocie 271,67 ha

Udział poszczególnych miejscowości w ogólnej powierzchni gminy obrazuje poniższy wykres:
 


Sołectwo Biskupice


Sołtys: Janusz Cherchel
tel. 538 372 195

Rada Sołecka: Krzysztof Grochot, Juliusz Kanarek, Małgorzata Dzióbek, Janusz Dzióbek, Maciej Kucharczyk

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:   

•    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi,
•    Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka,
•    Przedszkole,
•    Kościół p.w. św. Marcina (Parafia Rzymsko-Katolicka) ,
•    Kaplica w Biskupicach,
•    Dom Pomocy Społecznej „CARITAS”,
•    Remiza OSP,
•    Cmentarz stary,
•    Cmentarz nowy,
•    boisko sportowe.
•    plac zabaw

Statut
Statut - tekst jednolity

_______________________________________________________________________


Sołectwo Bodzanów

Sołtys: Krzysztof Balicki
tel.: 880062870

Rada sołecka:
Łukasz Wełna, Tadeszu Drobniak, Marek Kot, Bogdan Grabowski, Józef Mamro

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego,
•    Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła,
•    Remiza OSP,
•    cmentarz,
•    kompleks boisk sportowych,
•    plac zabaw.

Statut
Statut - tekst jednolity
_______________________________________________________________________

Sołectwo Jawczyce


Sołtys: Stanisław Kyrc
tel.: 508 462 871

Rada sołecka: Teresa Kosoń, Marzena Grabka, Barbara Nowak, Anna Tomasik, Grzegorz Cygal

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Świetlica Środowiskowa „Nasze Światełko”,
•    plac zabaw

Statut
Statut - tekst jednolity

________________________________________________________________________


Sołectwo Łazany

Sołtys:  Artur Szostak


Rada sołecka: Stanisław Rutka, Małgorzata Wyroba, Kazimierz Pajdak, Stanisław Wilk, Grażyna Gumuła

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
•    Parafia Rzymskokatolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego,
•    Świetlica „Krakowiaczek”,
•    Izba Regionalna,
•    Remiza OSP,
•    Cmentarz,
•    Kaplica.

Statut
Statut - tekst jednolity

________________________________________________________________________

 

Sołectwo Przebieczany

Sołtys: Andrzej Kasina
tel.603 766 093
e-mail: andrzejkasinasoltys@wp.pl


Rada sołecka: Włodzimierz Strojny, Leszek Tańcula, Jacek Grabowski, Jacek Czaplak, Władysław Kasprzyk

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Tomaszkowicach,
•    Kaplica Miłosierdzia Bożego,
•    boisko sportowe,
•    plac zabaw.

Statut
Statut - tekst jednolity

_________________________________________________________________________

 

 

Sołectwo Sławkowice

Sołtys: Monika Malarczyk

Rada sołecka: Paulina Stopka, Michał Węgrzyn, Grzegorz Wilk, Jarosław Gawlik

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa im. Księdza Karola Wojtyły wraz z oddziałami gimnazjalnymi,
•    remiza OSP,
•    boisko sportowe,
•    plac zabaw.

Statut
Statut - tekst jednolity

______________________________________________________________________


Sołectwo Sułów

Sołtys: Stanisław Świątko


Rada sołecka: Agnieszka Jaskulska, Dominika Masior, Martyna Świder, Karolina Siwadło, Józefa Merwart


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    plac zabaw

Satut
Statut - tekst jednolity

_____________________________________________________________________Sołectwo Szczygłów

Sołtys: Magdalena Ciężarek-Juszczyk

Rada sołecka: Grzegorz Juszczyk, Magdalena Kmiecik, Dorota Łanoszka, Angelika Rączka, Arkadiusz Stryszowski

tel.: 663 575 488
e- mail: magdalena.ciezarek@wp.pl


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Świetlica Środowiskowa,
•    plac zabaw.

Statut
Statut - tekst jednolity

_____________________________________________________________________


Sołectwo Tomaszkowice


Sołtys: Józefa Tańcula

Rada sołecka: Krzysztof Ochoński, Andrzej Dyda, Janina Tańcula, Jarosław Lidwin, Adam Kasina


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Urząd Gminy,
•    Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach,
•    Park Kultury i Wypoczynku,
•    Środowiskowy Dom Samopomocy,
•    Biblioteka Stowarzyszenia „Nasza Wieś 2000”,
•    plac zabaw,
•    kompleks boisk sportowych Orlik,
•    siłownia zewnętrzna.

Statut
Statut - tekst jednolity


_____________________________________________________________________


Sołectwo Trąbki


Sołtys: Anna Piech
tel.: 601 350 333

Rada sołecka: Zbigniew Ładyga, Władysław Badura, Monika Palonek, Anna Lewińska, Agnieszka Siwek


Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Szkoła Podstawowa w Trąbkach im. Bł. Ojca Narcyza Turchana,
•    Przedszkole,
•    Remiza OSP,
•    Urząd Pocztowy,
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
•    Kaplica św. Izydora.
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
•    plac zabaw,
•    boisko sportowe.

Statut
Statut - tekst jednolity

____________________________________________________________________

Sołectwo Zabłocie

Sołtys:  Lucyna Ciastoń

Rada sołecka: Józef Czop, Jerzy Świeży, Krystyna Siuda, Justyna Mlostek, Kazimierz Siuda

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•    Ponadgminna   Placówka  Wsparcia   Dziennego w Zabłociu,
•    Kaplica św. Antoniego.
•    plac zabaw,

Statut
Statut - tekst jednolity

_____________________________________________________________________


Sołectwo Zborówek


Sołtys: Jolanta Kożuch - Zyguła
tel. 506 257 321


Rada sołecka: Krzysztof Waśniowski, Grzegorz Tomasik, Edyta Kmiecik, Rafał Sochacki

Wyposażenie  w obiekty i urządzenia usług publicznych:

•   Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego,
•   plac zabaw.

Statut
Statut - tekst jednolity

 

 

Kategorie spraw urzędowych

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.13. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 86 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie.pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Zespółu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek 8.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, piętro II pok.29. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 250 09 65 lub pod adresem e - mail: oswiata@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.1. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289-70-96 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie .pdfWażne informacje:

 

 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie/ zmiana zezwolenia na opóźnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Procedura - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

____________________________________________________________________________________

Procedura zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

___________________________________________________________________________________

Procedura - zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

______________________________________________________________________________________

Procedura - uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

______________________________________________________________________________________

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działaności na terenie gminy Biskupice w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

______________________________________________________________________________

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy tj. poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek; 7.30 – 15.30, Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 12 250 65 11 lub pod adresem e - mail: gops.biskupice@poczta.onet.pl., www.gopsbiskupice.pl

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu tel. (12) 289-70-88 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

 

          WNIOSKI DO NOWEGO PLANU ZAGOPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

                                                              ***

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro II pok.25. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 93 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Druki do pobrania w formacie .pdf

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.12. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 89 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Geodezja - druki do pobrania w formacie .pdf

 

Gospodarka nieruchomościami - druki do pobrania w formacie .pdf


 

 

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.14. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 76, (12) 289 70 77 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

 

Druki do pobrania w formacie.pdf - obowiazują od 1 lipca 2019

         - OSOBY FIZYCZNE
            
         - OSOBY PRAWNE

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: ug@biskupice.pl.

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  664 939 650.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

 

Gospodarka wodna:

 

 

 

Polub nas na Facebooku!